Òganan
Òganan Dhùn Èideann - Cùram do Chloinn - Taic do Phàrantan

Òganan Dhùn Eideann – Care for Children – Support for Parents

Saor-làithean

Air feadh nan saor-làithean aig Òganan Dhùn Èideann, bidh program togarrach de chluichd, spòrs, ealain agus obair-làimhe ri fhaighinn, gus am fàs a’ chlann èasgaidh ‘s iadsan a’ coinneachadh ri caraidean ùra agus a’ mealadh deagh chraic.  Bidh am prògam againn ga eagrachadh gu cùramach, ach am bi a’ chlann air an dòigh ghlain fad an latha.

Bidh Cluba nan Saor-làithean ri fhaighinn ri seachdainean sònraichte air feadh nan saor-làithean.  Thèid dearbhadh fhoillseachadh nas fhaide air adhart.

Gabhaidh clàradh airson leth-latha, latha leis fhèin, no airson seachdain shlàin don chloinn.